AVLYST!-Opera Gourmet Onsdag

Arrangementsinformasjon

Grunnet pandemien er alle store arrangementer avlyst frem til 15 juni. Operafest Røykenvik er også berørt av dette.

Vi vil komme med informasjon om hvordan det praktiske løses etter påske. God påske så lenge.


En sjelelig spa-aften!

Vakre melodier, sterke følelser og og intense arier kombineres med mat av lokale råvarer, servert i særegne omgivelser i låven på Øvre Næs i Røykenvik.

Gourmet-sangere, Gourmet-pianister og Gourmet-kjøkken.
Solister: Itziar Martines Galdos (sopran), Thor Inge Falch(tenor). Gunnar Flagstad og Kristin Fyrand Mikkelsen (klaver).  

Med forbehold om endringer. 

Vordrink fra kl 18:00, forestilling starter kl 18:30

Scene: Næsgarda, Røykenvik

gourmet
gourmetmiddag
opera
operafest
operafestival
operafestrøykenvik
låveopera

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter kan ikke endres, innunder her menes og seteendring.
13.mars 2020
Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud eller forbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.
Sett i lys av pandemien med koronaviruset hvor myndighetene pålegger konsertarrangører å stenge for publikum, vil arrangør løpende vurdere muligheten for refusjon i samarbeid med artister og leverandører. I ytterste konsekvens må alle parter bære sine egne økonomiske tap, med dette menes også billettkjøper ved avlyst arrangement grunnet påbud/forbud fra myndigheter nasjonalt, regionalt eller lokalt.